Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7583 6270 390
II połowa lat osiemdziesiątych.

Obraz otwiera wystawę prac Beksińskiego w Częstochowie.
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
Kiedy przybyli do nas misjonarze, Afrykanie mieli ziemię, a przybysze Biblię. Uczyli nas, że podczas modlitwy powinniśmy mieć oczy zamknięte. Kiedy je otworzyliśmy, misjonarze mieli ziemie, a my Biblię.
— Jomo Kenyatta
Reposted byFiodor11 Fiodor11
5699 3322 390
Reposted fromcinnamomum cinnamomum vialynxlynx lynxlynx
Play fullscreen
maybe the internet raised us or maybe people are jerks...
Reposted bychestnutselusivealicjaktoraniewrocilazkrainyczarowalex0
0591 0c11 390
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland
Play fullscreen
Reposted byalex0 alex0
9745 3109 390
Reposted byalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowfilofobiaveritas1krybusalex0xmoshixnlovettakisamekotficasugarvenomtak-czekamoktawka
9735 828b 390
Reposted byalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowfilofobiawersjakieszonkowa
Play fullscreen
"chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę, kochaj, aż całkiem myśleć przestanę..."
Reposted byalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowalex0czekoladowysenrednailsguerriera
Play fullscreen
@Exfeletes słuchaj krem brole
Reposted fromlenirium lenirium
Play fullscreen
Reposted bykafeinkaaalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowalex0palell
3218 c49c 390
9160 d418 390
Reposted bydancing-with-the-fairiesharakireiCatLovesRiceoversensitivemydiscoveryballantinesgetstonedmastemaalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowperfidiarudapotworadzikganzrockbaralex0xmoshixMousiebadbehaviortak-czekamdum-spiro-sperofearoflovetheowlsarenotwhattheyseemkiteandramojezyciebezhanasolodarksideofthemoonZombieActionHauptquartierRadicalAdultsLickGodheadStyledonQbarjointskurwysynlittleredridingtreegjfegjoeijgedirtyappleoversensitiverakshaegocentricgirlkociesercemymajoridiculousdreamsunexplainablebajaderramahsheedAnna-HexeszmayjotcceTierraDelFuegoambassadorofdumbfollyirylanohhwell
9137 7d7d 390
Reposted byzoraxharakireilunaireballantinesalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowagresjaniekontrolowanaperfidiaalex0hajskulvertheerfuckthisfuckthatabovewarmupjldudawersjakieszonkowaMousieno-rushfluorescentadolescentachikugralakowaverdantforceannebananneatinafollyfallenangel69
1107 def8 390
Reposted fromlandofmagic landofmagic viaisk isk
8336 0ae2 390
disappearing
Reposted fromisk isk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl